Algemene voorwaarden en Klachtenregeling

Artikel 1 - Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tot het geven van coaching, training of Cranio-Sacraal-therapie (CST) als deze door de opdrachtgever/klant is aanvaard. Deze kan schriftelijk of mondeling tot stand komen. Een schriftelijke bevestiging vindt plaats vóór aanvang van het traject wanneer dit een hele dag, meerdere dagen of meerdere afspraken beslaat. De bevestiging geeft een omschrijving van de opdracht, de annuleringsvoorwaarden en het tarief.

Artikel 2 - Goed Vakmanschap

Dynamika zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3 - Afzeggen afspraken coaching of Cranio-Sacraaltherapie

Voor het afzeggen of verzetten van afspraken voor coaching of Cranio-Sacraaltherapie, gelden de volgende regels:

 • Afspraken kunnen meer dan 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
 • Bij afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, wordt 50 % in rekening gebracht.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 4 - Afzeggen training of workshop

Indien de annulering van een 4-daagse training of een workshop door de klant plaatsvindt binnen een termijn van vier weken voor aanvang van de training, kan Dynamika de volgende kosten in rekening brengen:

 • vier tot drie weken voor aanvang van de training: 40% van de overeengekomen kosten van de training;
 • drie tot twee weken voor aanvang van de training: 60% van de overeengekomen kosten van de training;
 • twee weken tot één week voor aanvang van de training: 80% van de overeengekomen kosten van de training;
 • laatste week voor aanvang van de training: 100% van de overeengekomen kosten van de training.

Artikel 5 - Overmacht

De regels onder punten 3 en 4 gelden in alle situaties, tenzij er sprake is van overmacht.     Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn:

 • stakingen;
 • ongelukken;
 • extreme weersomstandigheden;
 • ziekte en plotselinge maatregelen i.vm. een epidemie;
 • het overlijden van de klant.

Een dergelijke situatie dient wel direct aan Dynamika te worden gemeld.

Artikel 6 - Ziekte e.d. binnen Dynamika

Indien de coach/trainer/CS-therapeut door buitengewone omstandigheden, zoals ziekte, niet ter beschik­king is op de afgesproken dag en tijd, verplicht deze zich om dit per direct aan de klant mededelen en binnen een voor beide partijen acceptabele termijn een andere datum te plannen.

Artikel 7 - Factuur betalen

De opdrachtgever tot coaching/training/CST dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen of betaalt contant na afloop van het consult (als klant en opdrachtgever dezelfde zijn). In dat laatste geval wordt een factuur meegegeven. Facturen worden doorgaans per e-mail verzonden in de vorm van een PDF-document om papierverspilling te voorkomen.

Artikel 8 - BTW

Over de overeengekomen prijs voor training, coaching of behandeling, wordt 21% B.T.W. geheven.

Artikel 9 - Eigen verantwoordelijkheid

Bij deelname aan een coach-, trainings- of CST-activiteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de klant zelf. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De coach/trainer/CS-therapeut, noch Dynamika zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de klanten en/of de gevolgen van deelname aan de activiteit.

Artikel 10 - Geheimhouding

De coach/trainer/CS-therapeut is zowel tijdens als na afloop van het coachingstraject tot geheimhouding verplicht en behandelt de gegevens als vertrouwelijk. Zie daartoe ook onze Privacy-verklaring.

Artikel 11 - Klachtenregeling

Dynamika heeft een klachtenregeling. Wij doen er alles aan om de dienstverlening aan u optimaal te laten verlopen. Indien u toch een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk indienen gericht aan de directie van Dynamika. Daartoe kunt u de volgende link gebruiken: Klik hier. U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Uw klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen door degene die u in uw e-mail als gewenste persoon heeft aangewezen. Omdat wij maar een kleine organisatie zijn, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden om uw klacht door iemand anders dan uw trainer/begeleider te laten behandelen, beperkt. Wij rekenen daarin op uw begrip.

Indien u een klacht heeft over een factuur, kunt u contact opnemen met Annelies Heus, telefoonnummer: 020 - 639 10 99.