Vergoedingen UWV

Heeft u een uitkering van het UWV? Dan kunt u proberen een training of coachtraject via het UWV vergoed te krijgen. Het UWV heeft geen direct contract meer met Dynamika omdat we geen arbeidsbemiddeling doen, maar er zijn twee andere wegen die u daarin kunt bewandelen:

 • U kunt bij het UWV aangeven dat u meer begeleiding/ondersteuning nodig heeft om goed voorbereid te zijn op een nieuwe baan. Die ondersteuning kan gegeven worden door het Regionaal Mobiliteitsteam. Elke UWV heeft zo'n team. U kunt vragen aan uw contactpersoon om doorverwezen te worden naar dat team. Het Regionaal Mobiliteitsteam heeft budgetten om mensen op andere manieren te ondersteunen dan de reguliere opleidingen van het UWV. U kunt hen vragen om een traject bij ons te mogen doen. Belangrijk is dan wel dat u goed onderbouwt waarom u dat nodig heeft, waar u tegenaan bent gelopen in vorige banen en waarom u denkt dat wij u daarbij kunnen helpen.

 • Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een extern reïntegratebedrijf. Wanneer u door het UWV voor begeleiding en bemiddeling naar een extern reïntegratiebedrijf wordt doorverwezen, kunnen zij onze diensten wel inkopen. U kunt dan met hen overleggen om een deel van uw begeleiding bij ons te volgen.

Eventueel kunnen wij een offerte uitbrengen voor je contactpersoon bij het Regionaal Mobiliteitsteam of je reïntegratiebedrijf. Ook in 2022 is het gelukt om op deze manier een traject vergoed te krijgen. Eventueel kunnen we voor je contactpersoon een referentie opgeven.

Disclaimer: Daarmee is de vergoeding van een traject bij ons niet gegarandeerd, maar is de mogelijkheid daartoe wel aanwezig.

Waar?

Dynamika-in-Nederland-2019-z-BelgieDynamika heeft een aantal coaches/trainers opgeleid die in heel Nederland werken. U kunt dus op een redelijke afstand bij u in de buurt een dergelijke training of coachtraject volgen. Dat kan in:

U kunt ieder van hen benaderen voor informatie en het maken van afspraken. Het opmaken van de offerte en betalen van facturen geschiedt via Dynamika in Amsterdam.

Folder of artikel over dyslexie

Wil je jouw contactpersoon of leidinggevende een folder of artikel kunnen geven over wat dyslexie is, hoe een dyslectisch brein werkt en dergelijke? 

In onze folder vertellen wij:

 • wat dyslexie is;

 • de kenmerken van dyslexie;

 • hoe een dyslectisch brein werkt;

 • faalangst bij dyslectici;

 • de kwaliteiten en talenten van dyslectici.

Download de folder  
 

In dit artikel vertellen we kort:

 • wat dyslexie is;

 • de twee verschillende denkstijlen van mensen;

 • dat dyslectici conceptueel denkers zijn en wat de gevolgen daarvan zijn;

 • de samenhang met faalangst;

 • waardoor misverstanden in de communicatie ontstaan;

 • mindmappen als handige tool om de communicatie te verbeteren.

Offerte aanvragen

Je kunt ook een offerte aanvragen waarin we precies vertellen wat een training of coachtraject inhoudt en welke resultaten je daar van kan verwachten. Dit geeft je contactpersoon bij het Regionaal Mobiliteitsteam, bij je reïntegratiebedrijf of leidinggevende een goed idee van de te verwachtten resultaten en de kosten van het traject.
Offerte aanvragen