website element

Wat is dyslexie?

Dyslexie is meer dan moeite hebben met lezen en schrijven!

Onze definitie van dyslexie

Dyslexie-veel-mogelijkheden-dyslectie-disleksie-dislexie-dysleksie-dislectie-kleinDyslexie is een probleem met het automatiseren van taal.

Dyslectici hebben in meer of mindere mate moeite met het vloeiend en nauwkeurig lezen en spellen van taal en het vlot verwoorden van hun gedachten op schrift of in spraak. Zowel in de schriftelijke als in de mondelinge communicatie, heeft de dyslecticus moeite met het structureren van zijn verhaal, het vertellen van begin naar einde.

Dyslexie is het directe gevolg van een dominantie of een sterke voorkeur voor het gebruiken van de rechter hersenhelft in het denken en verwerken van informatie. Waarschijnlijk wordt deze voorkeur gecombineerd met een natuurlijke, aangeboren zwakte voor de verwerking van talige codes als een kenmerk van de linker hersenhelft, omdat sommige andere fijn gedetailleerde taken kenmerkend voor de linker hersenhelft wel binnen bereik lijken te zijn.

Dit alles resulteert in een denkwijze en leerstijl die wij conceptueel denken noemen. Dyslexie is volgens ons een natuurlijke variatie in de verdeling van kwaliteiten over de verschillende mensen. De andere denkstijl die dyslectici zo kenmerkt, net als mensen met AD(H)D, dyscalculie, PDD-NOS en hoogbegaafdheid, herbergt ook  veel talenten.

De faalangst die zich als gevolg daarvan ontwikkelt, vertraagt of schakelt de niet-dominante hersenhelft uit. Bij dyslectici is dat de linker hersenhelft, juist de hersenhelft die het beste toegerust is op het verwerken van de taal. Onder spanning en stress wordt bij dyslectici dus de taal uitgeschakeld, wat de aanwezige dyslexie verergert.

 

Wij denken dan ook dat jij geen stoornis hebt, maar tot een minderheid behoort!

Een minderheid, net als linkshandigen of roodharigen. Een minderheid die anders denkt en kijkt en daardoor een heel andere blik op de wereld werpt! Een andere blik die hard nodig is in deze tijd.

 

Heb ik dyslexie?

De loopbaan van veel volwassenen met dyslexie wordt gekenmerkt door een opeenstapeling van opleidingen om te komen waar ze nu zijn of het mislopen van promoties terwijl ze weten dat ze het wel in zich hebben, maar niet durven of worden ingehaald door collega's die hun ideeën beter kunnen presenteren.

Ken jij dat ook dat je eigenlijk wel wist dat er iets aan de hand was, maar wellicht vond dat je gewoon wat harder moest werken of dat je een zwak karakter hebt? Misschien werd er tegen je gezegd dat je dom was en dat je het daar maar mee moest doen? Of heb je je hele leven hard gewerkt, ben je vaak moe en heb je weinig energie over voor de leuke dingen in het leven. Het kan allemaal duiden op dyslexie.

Download hier onze GRATIS folder over dyslexie

Italiaanse film over dyslexie

Met deze link willen we Giovanni Sabattini en Vittorio Melotti eren die samen een Italiaanse film over dyslexie hebben gemaakt!

De film is Engels ondertiteld. Veel kijkplezier!

Dit soort situaties op school leiden overigens beslist tot faalangst!