website element

Dyslectici hebben de toekomst!

Dyslexie komt dus voort uit een andere manier van denken en informatie verwerken in de hersenen. Deze manier van denken noemen wij het conceptuele denken. Dit hebben zij gemeen met mensen met AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslcalculie en PDD-NOS.

De kwaliteiten en talenten van dyslectici

Kwaliteiten-talenten-van-een-dyslecticus-plaatje-kleinDoordat dyslectici conceptuele denkers zijn, zijn zij goed in:

 • kunnen improviseren;
 • kritisch kunnen denken;
 • een sterke intuïtie;
 • veel ideeën hebben en innovatief zijn;
 • vooruit kunnen zien en denken;
 • goed overzicht hebben;
 • oorzaak en gevolg kunnen zien;
 • een goede neus voor kansen hebben;
 • hooggevoelig zijn: aanvoelen wat er gebeuren gaat, of wat er onder de oppervlakte speelt;
 • snel oplossingen zien voor complexe problemen;
 • problemen of situaties van verschillende kanten kunnen bekijken;
 • sterk beeldend vermogen, d.w.z. denken in beelden, filmpjes, plaatjes, visies en concepten;
 • creatief zijn;
 • goed ruimtelijk inzicht;
 • gevoelig voor sfeer, kleur en schoonheid;
 • goed kunnen improviseren;
 • goed kunnen netwerken;
 • meerdere taken tegelijk kunnen uitoefenen.

Podcasts over de kwaliteiten van mensen met dyslexie

Deze talenten zijn nodig in de maatschappij!

Er zijn diverse wetenschappers die een toekomstbeeld van onze maatschappij neerzetten waarin conceptueel denkers in het voordeel zijn op lijndenkers. Daniel Pink is zo iemand en die hebben wij veelvuldig in ons tweede boek aangehaald. 

grafiek

Met de toename van de welvaart, de technologie en de globalisering, zijn de veranderingen in onze maatschappij vooral de laatste 150 jaar erg snel gegaan. Waren we 150 jaar geleden nog vooral een agrarische samenleving, met de komst van machines en fabrieken wordt steeds meer arbeid van de mens overgenomen. De komst van de computer heeft dat nog verder versneld, waardoor we nu in het informatietijdperk zitten met zijn kenniseconomie en grote kantoren. Daarin wordt vooral een appel gedaan op hoe wij omgaan met informatie, op het maken van analyses en het logische denken. Het lijndenken is daarin nog dominant. Met alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, staan we op de rand van het conceptuele tijdperk. Een tijdperk dat een beroep doet op onze creativiteit, op ons beeldend vermogen, op onze organisatorische vaardigheden, ons inlevingsvermogen en onze innovatief vermogen. Dat nieuwe tijdperk biedt heel veel kansen voor dyslectici. In feite zou je kunnen zeggen dat de huidige dyslectici de pioniers zijn van het conceptuele tijdperk!

Velen zijn er groot mee geworden!

In de menselijke evolutie heeft dyslexie als een combinatie van aangeboren eigenschappen weten te overleven. Sterker nog, velen zijn er groot mee geworden: vroeger en nu! Kijk maar naar bijvoorbeeld:

Niemand die hun nalatenschap nog beoordeelt in het licht van hun dyslectisch zijn, van hun zogenaamde defect of stoornis. Dat neemt niet weg dat zij ook vaak een hele worsteling achter de rug hebben, maar door zich vooral te richten op hun kwaliteiten zijn ze uitblinkers geworden.

Niet elke dyslecticus heeft de ambitie om beroemd te worden, maar op ieders eigen niveau kunnen alle dyslectici hun eigen vernieuwende inbreng hebben in het werk of in het leven.

Luister deze Podcasts:

Elisabeth, Sander, Maurice en Rob vertellen over de kwaliteiten van mensen met dyslexie en hoe zij hun eigen talenten hebben leren inzetten in het werk:

 Luister meer Podcasts op ons Soundcloudkanaal of kijk op deze pagina

Download hier onze GRATIS folder over dyslexie