website element

Dyslexie in je liefdesrelatie

Wist je dat veel van de misverstanden en frustraties die mensen in hun relatie ervaren, door de verschillende manieren van denken van beide partners wordt veroorzaakt? Het leidt er zelfs vaak toe dat de neiging bestaat de relatie te beëindigen terwijl de liefde voor de ander heel groot is. Daar is wat aan te doen!

Inhoud van de coaching

In deze gesprekken kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • wat is dyslexie;
 • inzicht in de 2 verschillende denk- en leerstijlen: beelddenken/conceptueel denken versus lijndenken;
 • handvatten om de brug te maken tot de denkstijl van de ander;
 • belemmeringen om in je relatie tot een goede communicatie te komen;
 • feedback geven en feedback ontvangen;
 • verbale en non-verbale communicatie;
 • handvatten om conflicten te vermijden of op te lossen;
 • communicatiestrategieën voor een goede communicatie in je relatie;
 • erkennen en benutten van elkaars kwaliteiten en talenten;
 • de rolverdeling thuis en hoe ook daarin elkaars kwaliteiten optimaal te benutten;
 • oefeningen om al het geleerde toe te passen.

Resultaten:

 • jullie hebben inzicht in de verschillende manieren van denken: het beelddenken of conceptueel denken versus het lijndenken;
 • jullie hebben inzicht in de gevolgen die dit voor de dagelijkse communicatie heeft;
 • je hebt inzicht in je eigen aandeel in de miscommunicatie en hoe je hierin anders kunt handelen;
 • je hebt handvatten om te gaan handelen naar de nieuw verkregen inzichten.

Praktische informatie:

 • gesprekken van 1,5 uur met je partner erbij;
 • betalen: per gesprek.

Meer informatie / aanmelden

Meer weten over relaties? Luister deze podcasts!

Sjan Verhoeven en Gertrudie Boersen gaan in deze podcasts in gesprek met elkaar over relaties tussen conceptueel denkers en lijndenkers. Sjan en Gertrudie hebben zowel een zakenlijke als een liefdesrelatie met elkaar. Sjan is een conceptuele denker, Gertrudie is een "aangepaste conceptueel denker"(luister podcact 50), wat er vaak uitziet als een lijndenker. Ze vertellen over hun eigen relatie, maar ook over de problemen die klanten in hun relaties tegenkomen.

 

 

 

Wil je meer podcasts beluisteren? Klik hier.