Opleiding "Werken met dyslectici en andere conceptueel denkers"

6 hele dagen - voor professionals

Elkaar niet snappenDeze opleiding bestaat uit:

 • een intakegesprek van 1,5 uur;
 • een training van 4 aaneengesloten dagen;
 • een terugkomdag na 2 maanden waarin alle vragen en ervaringen tot dan toe worden behandeld;
 • een terugkomdag met als enig thema "Omgaan met faalangst in een training of coachgesprek".

Dit is een opleiding voor professionals die nu al met dyslectici werken en meer tools in handen willen hebben om snel en effectief resultaten te boeken in de begeleiding van volwassenen of kinderen met dyslexie. Overigens zijn deze tools ook goed bruikbaar in de begeleiding van volwassenen en kinderen met AD(H)D, dyslcalculie, PDD-NOS of hooggevoeligheid, aangezien zij eenzelfde manier van informatie verwerken hebben.

Inhoud van de opleiding:

 • wat is dyslexie en hoe werkt een dyslectisch brein;
 • wat is conceptueel denken, hoe ziet dat eruit en hoe verhoudt zich dat tot het lijndenken;
 • faalangst en dyslexie, dynamieken en oplossingen, waarbij ook de eigen stress en faalangst verminderd zal worden;
 • comorbiditeit bij dyslexie (ADD, ADHD, hooggevoeligheid, etc.);
 • handvatten en alternatieve strategieën voor: lezen, schrijven, leren, reproduceren van tekst en verwerken van informatie;
 • orde- en timemanagement;
 • conflicthantering;
 • communiceren en presenteren;
 • de kwaliteiten van de dyslecticus m.b.v. de Meervoudige Intelligentietest van Gardner en het kernkwaliteitenkwadrant van Offman.

Resultaten:

Na afloop van de opleiding kun je:

 • dyslectici inzicht geven in wat dyslexie is en welke gevolgen dit heeft in het dagelijks leven;
 • hen begeleiden bij het acceptatieproces en het opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • vanuit eigen ervaring oefeningen en tips meegeven over hoe meer in balans te komen;
 • dyslectici helpen zich meer op hun eigen kwaliteiten te richten en hoe die in te zetten in school, studie of werk. Dyslexie wordt dan minder als een last ervaren;
 • helpen met het verminderen van faalangst, uitstelgedrag en prestatiedrang, mede vanuit je eigen ervaring daarmee;
 • dyslectici alternatieve manieren van lezen, schrijven, reproduceren en werken aanleren waardoor zij effectiever kunnen functioneren op school, in hun studie of in hun werk;
 • uitleggen vanuit de theorie en de praktijk hoe deze alternatieve strategieën passen bij hun andere manier van informatie verwerken.

Na afloop van de 6 daagse training ontvangt u een getuigenverklaring.

Meer informatie en/of een vrijblijvende offerte aanvragen

Voor wie?

Deze opleiding is heel geschikt voor:

 • remedial teachers;
 • psychologen;
 • orthopedagogen;
 • logopedisten;
 • onderwijzers, docenten, mentoren;
 • arbo-artsen;
 • en iedereen die regelmatig en beroepsmatig met dyslectici werkt.

Reacties van deelnemers:

Ingrid Schorsch, HBO-psycholoog en dyslexiecoach in Sittard:

De opleiding bij Dynamika is intensief, leerzaam en inspirerend tegelijk. Dit komt ook doordat ik nieuwe technieken heb geleerd die ik als dyslecticus voor mezelf kan gebruiken. De snelle effecten van (visualisatie)oefeningen, oefeningen in snellezen en mind-mappen, zijn direct waarneembaar. Ik heb vele inzichten over dyslexie opgedaan en heb de nodige handvatten gekregen. Het meest opvallende is de zeer concrete aanpak met feedback op je eigen gedrag, waar je direct mee aan de slag kunt.
In mijn eigen coachpraktijk heb Ik al vele klanten mogen helpen. Het is fantastisch als iemand al na één gesprek thuis kan uitleggen hoe het dyslectische brein werkt en hierdoor begrip krijgt voor zijn dyslexie. Ook de verwondering op het gezicht van een klant als hij meer dan 2x zo snel gelezen heeft als bij de eerste poging, is erg mooi. Juist het visueel maken van de achterliggende problematiek, daar actief mee bezig zijn, levert veel inzicht en resultaat op. Er is niets mooiers dan weer iemand met een ‘big smile’ de deur uit te zien gaan! Het enige dat jammer is, is dat ik deze stap niet eerder heb gezet."

Wil je een intakegesprek?

Een intakegesprek is een uitstekende manier om nader kennis te maken met ons en de opleiding:

Meer informatie

De opleiding is in veel vakgebieden inzetbaar!

De mensen die met deze opleiding een eigen praktijk zijn gestart, zijn het meest zichtbaar, zoals Mirjam en Anne-Marie. Zij vertellen hoe zij met ouders, kinderen en jongeren werken in podcast nr. 62 en 64.

Inmiddels zijn er ook docenten in het onderwijs en hulpverleners in de GGZ die de opleiding hebben gedaan en veel positieve resultaten van hun nieuwe benadering zien. Zoals Elizabeth (nr. 38)! Sinds zij neurodiversiteit expliciet in haar coaching meeneemt, gaan al haar afspraken met klanten door. Daarvoor was de opkomst gemiddeld 33%.

In deze podcasts vertellen zij daarover:

Beluister meer podcasts op deze pagina!

Snellezen met dyslectici?

Dyslectici hebben veel baat bij de techniek van het snellezen. Die past bij hun manier van denken. Sjan legt uit waarom:


Snellezen is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot Dyslexiecoach.