Aftrekbaarheid Belasting

Veel mensen vragen ons of de zorgverzekering onze trainingen, workshops of coachtrajecten vergoeden. Dat is helaas niet het geval. Zorgverzekeringen doen bijna niets meer voor dyslectici en al helemaal niet voor volwassenen met dyslexie. Er is 1 andere mogelijkheid.

Zijn de kosten voor een training of coachtraject aftrekbaar?

De kosten voor een coachtraject of 4-daagse training zijn mogelijk en onder speciale voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u ongeveer ⅓ deel van de kosten van de Belastingdienst terug kunt krijgen.

Wat moet u doen?

U kunt de kosten aftrekken als zijnde “specifieke zorgkosten” t.b.v. uw dyslexie. Een dyslexiecoach van Dynamika kan worden aangemerkt als paramedicus in de zin van artikel 6.17, negende lid, onderdeel b, Wet IB 2001. Dit houdt in dat de dyslexietraining of –coaching wordt gegeven op voorschrift van en onder begeleiding van een arts.

Concreet betekent dit dat u een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts of ARBO-arts nodig heeft en dat wij terugrapporteren naar deze arts. Het precieze traject voor de afronding is nog niet helemaal duidelijk, dat is nog in een experimenteel stadium. Dat is ook iets dat u met uw arts kunt overleggen.

De precieze tekst van de brief die wij via onze boekhouder van de Belastingdienst hebben gekregen, kunt u hieronder downloaden.

Download brief Belastingdienst

Folder over dyslexie

Wil je de huisarts een folder kunnen geven over wat dyslexie is, hoe een dyslectisch brein werkt en dergelijke? In onze folder vertellen wij:

  • wat dyslexie is;
  • de kenmerken van dyslexie;
  • hoe een dyslectisch brein werkt;
  • faalangst bij dyslectici;
  • de kwaliteiten en talenten van dyslectici.

 

Je kunt ook een offerte aanvragen waarin we precies vertellen wat een training of coachtraject inhoudt en welke resultaten je daar van kan verwachten. Dit geeft de huisarts ook inzicht opdat hij of zij een goede verwijzing kan geven.