Opleiding "Werken met conceptueel denkende kinderen en jongeren"

6 hele dagen - voor docenten en andere professionals in het onderwijs

Elkaar niet snappen-2Deze opleiding bestaat uit:

 • een intakegesprek van 1,5 uur;
 • een training van 4 aaneengesloten dagen over het conceptueel denken en bijpassende studietechnieken;
 • 1 aparte trainingsdag met Anne-Marie Hartmann over het begeleiden van jongeren;
 • 1 aparte trainingsdag met Mirjam van Beekum over het begeleiden van basisschoolkinderen.

Dit is een opleiding voor docenten en andere professionals in het onderwijs die meer kennis willen hebben over de onderliggende manier van denken en leren bij kinderen en jongeren met labels als dyslexie, AD(H)D, autisme, dyscalculie en hoogbegaafdheid. Tijdens de opleiding leert u de studeer- en leertechnieken die conceptueel denkers helpen efficiënter te studeren. U gaat deze technieken ook zelf oefenen waardoor u deze vanuit uw eigen ervaring over kunt brengen. U krijgt veel tips en tools in handen om snel en effectief resultaten te boeken in de begeleiding van conceptueel denkende kinderen en jongeren.

Inhoud van de opleiding:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wat is conceptueel denken en hoe werkt het rechter brein;
 • hoe verhoudt conceptueel denken zich tot het lijndenken en de werking van het linker brein;
 • hoe kun je conceptueel denkende kinderen herkennen?
 • faalangst en conceptueel denken: dynamieken en oplossingen, waarbij ook de eigen stress en faalangst verminderd zal worden;
 • comorbiditeit bij dyslexie, hoogbegaafdheid, ADD, ADHD, hooggevoeligheid en autisme;
 • handvatten en alternatieve strategieën voor: snellezen, schrijven, leren, reproduceren van tekst en verwerken van informatie;
 • orde- en timemanagement;
 • communiceren en jezelf presenteren;
 • de kwaliteiten van de conceptueel denker m.b.v. de Meervoudige Intelligentietest van Gardner en het kernkwaliteitenkwadrant van Offman;
 • hoe al deze technieken en strategieën toe te passen bij leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld binnen het MBO;
 • wat is de invloed van het huidige lineair ingerichte schoolsysteem op conceptueel denkende leerlingen?
 • hoe de dag voor conceptueel denkende leerlingen te structureren;
 • leervoorwaarden voor conceptueel denkende kinderen en jongeren om goed te kunnen leren;
 • allergieën en valkuilen in het begeleiden van leerlingen.

Resultaten: 

Na afloop van de opleiding kunt u:

 • conceptueel denkende kinderen en jongeren inzicht geven in wat conceptueel denken is en welke gevolgen dit heeft op school of in de studie;
 • hen begeleiden bij het acceptatieproces en het opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • conceptueel denkers alternatieve manieren van lezen, schrijven, reproduceren en werken aanleren waardoor zij effectiever kunnen functioneren op school of in hun studie;
 • uitleggen vanuit de theorie en de praktijk hoe deze alternatieve strategieën passen bij hun andere manier van informatie verwerken;
 • vanuit eigen ervaring oefeningen en tips meegeven over hoe meer in balans te komen; 
 • conceptueel denkers helpen zich meer op hun eigen kwaliteiten te richten en hoe die in te zetten in school, studie of werk. Het conceptuele denken of hun label wordt dan minder als een last ervaren;
 • helpen met het verminderen van faalangst, uitstelgedrag en prestatiedrang;
 • concrete handvatten toepassen om uw lessen of begeleiding aantrekkelijker te maken voor conceptueel denkende kinderen en jongeren;
 • de juiste vragen stellen om een conceptueel denkende leerling beter te begeleiden in wat hij of zij nodig heeft op school of in de studie. De neiging is het kind of de jongere te vertellen hoe het moet, vragen stellen en dan alternatieve instructies geven kan efficiënter zijn;
 • onderscheid zien in wat normaal gedrag is voor kinderen of jongeren in een bepaalde levensfase en wanneer het destructief aangepast gedrag is;
 • kinderen en jongeren helpen bij het ordenen van de 'chaos' in hun hoofd;
 • in kaart brengen waardoor het leren wordt belemmerd en dat helder uitleggen aan uw collega's, ouders en andere betrokkenen;
 • kinderen en jongeren begeleiden in het maken van een planning voor het maken van huiswerk;
 • kinderen en jongeren een ander perspectief op het schoolsysteem bieden en daardoor hun zelfvertrouwen en motivatie verhogen.

Na afloop van de 6 daagse training ontvangt u een getuigenverklaring.

Meer informatie en/of een vrijblijvende offerte aanvragen

Voor wie?

Deze opleiding is heel geschikt voor:

 • docenten in het basisonderwijs;
 • docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs
 • remedial teachers;
 • schoolpsychologen;
 • docenten en mentoren in het MBO, HBO of het WO;
 • orthopedagogen;
 • school-logopedisten;
 • en een ieder die in het onderwijs met leerlingen en/of studenten werkt.

Wat hebben Mirjam en Anne-Marie te vertellen?

Beide trainers hebben deze opleiding zelf bij Dynamika gevolgd. In de volgende podcasts vertellen zij over hun werk, wat ze in de training geleerd hebben, maar geven zij vooral tips aan docenten, ouders en kinderen en jongeren zelf:

Beluister meer podcasts op deze pagina!

Reacties van deelnemers:

Anne-Marie Hartmann, voormalig docente Engels en dyslexiecoach in Meppel:

"Inmiddels heb ik veel bijscholing gedaan voor mijn eigen praktijk, maar deze opleiding heeft een basis gelegd en daardoor is voor mij het balletje gaan rollen. Alles kwam er samen. Het heeft mij veel begrip en kennis gebracht over verschillende manieren van denken en wat de rol van faalangst hierin is. Hierdoor kan ik de oorzaak waardoor kinderen en jongeren vastlopen goed in kaart brengen en ze echt verder helpen. Door de opleiding ben ik mijzelf ook beter gaan begrijpen en gebruik ik mijn eigen ervaringen als voorbeeld voor kinderen en jongeren zodat ze zichzelf kunnen waarderen in wie ze zijn en hoe ze iets aanpakken.”

Ingrid Schorsch, HBO-psycholoog en dyslexiecoach in Sittard:

De opleiding bij Dynamika is intensief, leerzaam en inspirerend tegelijk. Dit komt ook doordat ik nieuwe technieken heb geleerd die ik als dyslecticus voor mezelf kan gebruiken. De snelle effecten van (visualisatie)oefeningen, oefeningen in snellezen en mind-mappen, zijn direct waarneembaar. Ik heb vele inzichten over dyslexie opgedaan en heb de nodige handvatten gekregen. Het meest opvallende is de zeer concrete aanpak met feedback op je eigen gedrag, waar je direct mee aan de slag kunt.
In mijn eigen coachpraktijk heb Ik al vele klanten mogen helpen. Het is fantastisch als iemand al na één gesprek thuis kan uitleggen hoe het dyslectische brein werkt en hierdoor begrip krijgt voor zijn dyslexie. Ook de verwondering op het gezicht van een klant als hij meer dan 2x zo snel gelezen heeft als bij de eerste poging, is erg mooi. Juist het visueel maken van de achterliggende problematiek, daar actief mee bezig zijn, levert veel inzicht en resultaat op. Er is niets mooiers dan weer iemand met een ‘big smile’ de deur uit te zien gaan! Het enige dat jammer is, is dat ik deze stap niet eerder heb gezet."

Wil je een intakegesprek?

Een intakegesprek is een uitstekende manier om nader kennis te maken met ons en de opleiding.

Klik hier om dat aan te vragen.