Nieuw: Verkorte opleiding tot Dyslexiecoach

Voor professionals die:

 • eerder de 4-daagse training "Effectief werken met dyslexie" hebben gevolgd;
 • of een heel coachtraject "Effectief werken met dyslexie" hebben gevolgd.

Deze opleiding bestaat uit:

 • een intakegesprek van 1,5 uur;
 • een training van 2 aaneengesloten dagen;
 • het bijwonen van en reflecteren op de 1-daagse workshop "Faalangst bij dyslectici";
 • een terugkommiddag na 2 maanden waarin alle vragen en ervaringen tot dan toe worden behandeld.

Dit is een verkorte opleiding voor professionals die nu al met dyslectici werken of willen werken en meer tools in handen willen hebben om snel en effectief resultaten te boeken in de begeleiding van volwassenen of kinderen met dyslexie. Overigens zijn deze tools ook goed bruikbaar in de begeleiding van volwassenen en kinderen met AD(H)D, dyslcalculie, PDD-NOS of hooggevoeligheid, aangezien zij eenzelfde manier van informatie verwerken hebben.

Voorwaarde is wel dat zij al eerder een heel traject bij Dynamika hebben gevolgd.

Inhoud van de opleiding:

 • wat is dyslexie en hoe werkt een dyslectisch brein;
 • wat is conceptueel denken, hoe ziet dat eruit en hoe verhoudt zich dat tot het lijndenken;
 • faalangst en dyslexie, dynamieken en oplossingen;
 • comorbiditeit bij dyslexie (ADD, ADHD, hooggevoeligheid, etc.);
 • handvatten en alternatieve strategieën voor: lezen, schrijven, leren, reproduceren van tekst en verwerken van informatie;
 • orde- en timemanagement;
 • conflicthantering;
 • communiceren en presenteren;
 • de kwaliteiten van de dyslecticus m.b.v. de Meervoudige Intelligentietest van Gardner en het kernkwaliteitenkwadrant van Offman.

Resultaten:

Na afloop van de opleiding kun je:

 • dyslectici inzicht geven in wat dyslexie is en welke gevolgen dit heeft in het dagelijks leven;
 • hen begeleiden bij het acceptatieproces en het opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • vanuit eigen ervaring oefeningen en tips meegeven over hoe meer in balans te komen;
 • dyslectici helpen zich meer op hun eigen kwaliteiten te richten en hoe die in te zetten in school, studie of werk. Dyslexie wordt dan minder als een last ervaren;
 • helpen met het verminderen van faalangst, uitstelgedrag en prestatiedrang;
 • dyslectici alternatieve manieren van lezen, schrijven, reproduceren en werken aanleren waardoor zij effectiever kunnen functioneren op school, in hun studie of in hun werk;
 • uitleggen vanuit de theorie en de praktijk hoe deze alternatieve strategieën passen bij hun andere manier van informatie verwerken.

Na afloop van de 3 daagse training ontvangt u een getuigenverklaring.

Meer informatie en/of een vrijblijvende offerte aanvragen

Voor wie?

Deze opleiding is heel geschikt voor:

 • remedial teachers;
 • psychologen;
 • orthopedagogen;
 • logopedisten;
 • onderwijzers, docenten, mentoren;
 • arbo-artsen;
 • en iedereen die regelmatig en beroepsmatig met dyslectici werkt.